Грозните хора

По същността си всички ние сме добри, всички сме съвършени, всички сме надарени с всичко, за което можем да си помислим, и можем да имаме всичко, което можем да си пожелаем. За съжаление, много хора са невежи по отношение на този факт. Вътре в тях – понякога много, много надълбоко, живеят мисли за тяхната недостойност, грешност, ограниченост, ощетеност... Няма значение откъде са се взели тези мисли – от минал или от този живот. Няма значение кой е техният източник – дали другите хора или самият им носител. Важното е, че те са там, вътре в човека и оформят един безобразен образ, който има огромната сила и власт да кара този човек да се държи като... самия този образ... Докато не повярва нещо друго за себе си. В този смисъл, лошите хора са просто невежи хора, които имат много погрешна представа за това какво представляват ВСЪЩНОСТ и които, по ТАЗИ причина, се държат като това, което погрешно вярват, че са.

Ще се изненадате, но, според тази класификация, грозните хора са точно хората, които забелязват и критикуват грозното у другите. Самите те може и да се държат добре и дори да са добри хора в очите на мнозина. Но те също страдат от тежка форма на невежество. Това, което те не знаят, е, че в другите човек може да види само онова, което присъства в самия него. Не можеш да виждаш лъжци, ако лъжата не е в самия теб. Не можеш да виждаш крадци, ако кражбата не е в самия теб. Не можеш да виждаш егоисти, ако егоизмът не е в самия теб. Не можеш да виждаш несъвършенство от какъвто и да било тип, ако несъвършенството не е в самия теб... В този смисъл, грозните хора са хора, които не познават и не признават тъмните области в собствения си емоционален и умствен свят, а вместо това ги проектират извън себе си, приписвайки ги на околните. Нещо повече, те не знаят, че привличат към себе си грозни хора или събуждат грозното у хората, точно защото в тях самите живее грозота, която привлича като магнит... още и още от същото. Докато не я изчистят от себе си.

Добрият човек също може да забележи черти на характера, форми на поведение или явления, с които не може да се съгласи, но, за разлика от грозния човек, у него те не предизвикват възмущение, осъждане и критика. Той разбира, че хората грешат от невежество и че единственият начин наистина да им се помогне да се променят е да бъдат обичани, уважавани и приемани. Ето защо, чрез своите мисли, думи и поведение той се стреми да създаде у тях един нов образ за самите тях – светъл образ, който да е по-близко до съвършения образ на истинската им неопетнена същност. Колкото по-силна е вярата му в тяхната изначална и ненакърнима чистота и доброта, толкова по-голяма е силата на новия образ, който той им помага да изградят за себе си и толкова по-голяма е последващата положителна промяна в тяхното себеусещане и себеизразяване. С такъв човек дори най-лошият се държи добре, защото откликва на образа, който добрият храни за него – един интензивен красив и чист образ.

Не критиката, осъждането и отхвърлянето, а любовта, уважението и приемането са истинският механизъм за промяната на хората. Невидим, безусилен, ненасилствен и безкрайно ефективен механизъм, който, за разлика от всички останали инструменти, никога не може да нарани използващия го. Напротив, може само да преумножи силата и въздействеността му.