Дан Браун "Ад"-Oтричането


Човешкият ум има примитивни защитни механизми за егото и те наутрализират всяка реалност, която създава прекалено много стрес, с който не можем да се справим. НАРИЧА СЕ ОТРИЦАНИЕ...
Отрицанието е важна част от механизмите на човека за справяне с живота. Без него ще се събуждаме всяка сутрин ужасени заради множеството начини,по които можем да умрем. Но вместо това нашият мозък блокира екзистенциалните страхове (свързани със съществуването ни) като се фокусираме само върху стреса,с който можем да се справим - като да отидем на работа или да се платим данъците. Ако имаме по-големи екзистенциални страхове,бързо ги отмахваме и се съсредоточаваме върху простите задачи и ежедневните ни тривиалности....
....В древната митология героят в отрицание е ултимативно проявление на НАДМЕНОСТТ И ГОРДЕЛИВОСТ. Най-горделивите хора вярват, че са имунизирани срещу опасностите в света. Данте очевидно е бил съгласен с това,след като е обругал горделивостта като най-черен от всичките седем гряха... и е наказал горделивците да гният в последния кръг на ада....