Джон Стюарт Мил

Материята е..... " перманентна възможност за усещане" е казал Джон Стюарт Мил. Единствено стимулът е отвън. Вземете за пример мидата. Знаете как се образуват перлите. Песъчинка или някакво друго тяло попада в нея и предизвиква дразнение. Ми

дата образува около нея нещо като емайл и така се образува перла. Цялата вселена е нашият емайл, така да се каже, а реалната вселена е песъчинката служеща за ядро. Обикновеният човек не би могъл да я разбере, защото когато се опита, той образува емайл и вижда само собствения си емайл. Истинския човек е зад ума, а умът е инструментът в ръцете му и интелигентността се филтрира се през него. Само когато застанете зад ума , той става интелигентен.