Д-р Джон Хейглин

„Квантовата механика и квантовата космология доказват, че в самото начало Вселената се е проявила вследствие на мисъл и всичко около нас е просто сгъстена мисъл, различни форми на мисълта, превърнати в материя.