Експериментът HAARP

Учени от изследователската лаборатория на военноморския флот на САЩ (U.S. Naval Research Laboratory), работещи в подразделението, занимаващо се с физика на плазмата (Plasma Physics Division) съобщиха на своя сайт, че са провели успешен експеримент, използвайки установката HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), която е разположена в Аляска.

Антените на HAARP, заемащи площ почти 20 Ха, са излъчили в горните слоеве на атмосферата – йоносферата – мощно електромагнитно излъчване с висока честота. А то буквално е запалило небето на височина 170км, създавайки там стабилен облак от плазма. Тлеещия разряд се е задържал около час.

Плазмения облак, създаден в резултат на описания в съобщението експеримент, не е първия. HAARP е генерирал такива и преди. Но за първи път е с такава рекордна плътност – 900 000 електрона на кубически сантиметър. Това е повече от два пъти по – висока плътност от преди.

Ако вярваме на обясненията, постъпващи от Управлението за водещи изследователски проекти на Министерството на отбраната на САЩ (DARPA), което е поръчало изследванията, то те се провеждат, за да бъде създадена в атмосферата на височина по-малка от природната йоносфера, изкуствени плазмени образувания, способни да отразяват радиовълни. По-конкретно – късовълнови сигнали. …И други цели няма.

Но не всички вярват на американските военни. И подозират, че те от време на време използват HAARP като климатично и тектонично оръжие. В крайна сметка те експериментират именно в тази област – опитват се да предизвикат природни катаклизми като обилни дъждове или урагани, да провокират земетресения, въздействайки чрез излъчвания на йоносферата. Някои предполагат, че облаците от плазма се създават, за да се свалят с тях междуконтинентални ракети на противника.

Облака плазма с рекордна плътност се е появил на 12.11.2012г. Чак сега това става известно. Може само да се гадае, има ли експеримента в йоносферата някакво отношение към многобройните природни аномалии, случили се след това. Тяхната „честота” действително нараства.

В същото време изследователската лаборатория на военноморския флот на САЩ обяви, че експериментите по създаване на плазмени облаци в горните слоеве на атмосферата с помощта на установката HAARР ще бъдат продължени и през 2013 година. Задачата е облаците да станат по-плътни и стабилни. Това дава нови поводи на привържениците на конспиративните теории да се обвини „американската военщина” в провокирането на глобални катастрофи.