Екхарт Толе

"Независимо от това какво казвате или правите или какво лице показвате пред света, вашето умствено-емоционално състояние не може да бъде укрито. Всяко човешко същество излъчва енергийно поле, което съответства на неговото или нейното вътрешно състояние, и повечето хора могат да го усетят, макар и само подсъзнателно. Т.е. те не знаят, че го усещат, при все това именно то до голяма степен определя какво те изпитват към този човек и как реагират на него. Някои хора го усещат най-ясно, когато за първи път срещнат някого, дори преди да са си разменили и дума с него. Малко по-късно, обаче, думите превземат взаимоотношенията, а с думите идват и ролите, които повечето хора играят. Тогава вниманието се измества към сферата на ума и способността за усещане на енергийното поле на другия значително намалява. Независимо от това, то продължава да се усеща на подсъзнателно ниво."