Живот

Когато се събудите,сърцето ви ще бъде израз на Духа, израз на Любовта, израз на Живота.

Събуждането става, когато вие станете осъзнати за това, че вие сте Живота.

Kогато осъзнаете, че сте силата, наречена - Живот всичко е възможно.

Чудеса се случват през цялото време, защото тези чудеса са извършени от сърцето.

Сърцето е в директна връзка с човешката душа и koгато сърцето говори, дори със съпротивата на главата нещо вътре във вас се променя, сърцето ви отваря друго сърце и любовта е възможна.