Защо добрите хора живеят по-трудно, а тези, които сякаш не заслужават – имат всичко и много лесно постигат това, което искат?

Защо добрите хора живеят по-трудно, а тези, които сякаш не заслужават – имат всичко и много лесно постигат това, което искат?

Добър въпрос – той засяга най-вече ценностната ви система. Всеки от вас е личност с комплексна характеристика, която е най-силно подвластна на времето и обстоятелствата, защото тя определя пътя ви на развитие и начина ви на живот. Всеки се ражда чист и невинен за света – до момента, в който започнат да се оформят възприятията ви за заобикалящата ви действителност. Бебешката възраст и ранното детство са силно определящи за посоката ви на развитие и изграждане на ценностна система. Защо казвам бебешка възраст? – защото ембрионалната памет се прелива в бебешката – все още на този етап имате връзка с небесния дом и помните кои сте като целокупна душа с целокупността от всички изживяни животи. Давате си сметка, че вече сте стартирали новоизбраната от вас програма и реагирате на околния свят – този период трае около 30 месеца след раждането ви в човешко тяло.

Ако сте обгърнати от любов, внимание, грижи, нежност, детето, което сте били се развива в “пашкул” от любов, която отключва за реалното ви поведение чувства и емоции, които се наслагват в паметта на подсъзнанието ви. Ако детето, което сте били е било лишено от всичко това, в тази памет се запечатват негативни емоции и чувства, които след време ескалират и се отключват в даден момент при определени обстоятелства. Затова е много важно майките и бащите да бъдат наясно, че с поведението си до голяма степен предопределят моделите на поведение на детето, което при тях расте и че под това влияние се оформя ценностната му система. От силата на духа – който душата носи, зависи до каква степен тя ще приеме или ще се противопостави на промените, през които преминава, докато расте и се развива като човешко същество.

Силният и борбен дух успява да се наложи над негативизма и трудните моменти, които обстоятелствата и обкръжението пораждат. Това са духове от по-високо ниво на развитие – те сами избират трудни пътища, залагат пред себе си сложни за изпълнение задачи – изискващи качества, които те вече притежават от предишни животи. Тези духове са много често така наричаните от вас “добри хора”. Тяхната мисия е да израснат – преодолявайки безброй мъчителни в материалния свят състояния, които им носят познания и развиват нови умения. Те страдат, но са и щастливи по начин, който само те самите разбират. Те са носители на духовността – без която не е възможно животът на земята да продължи да съществува. Дуализмът между доброто и злото се проявява най-вече във взаимоотношенията между вас – човеците. Делата, които вършите и думите, които използвате – всички те имат своето въздействие и последствия.

Завистта е лош порок – противопоставяйте му се! За духовно развиващите се личности светът изглежда по различен начин в сравнение с този на хората, които завиждат, лицемерничат, угаждат, двуличничат..., защото не знаят как собствените си силни качества да използват, за да постигнат това, което желаят. А е толкова просто! Иска се от вас само в себе си навътре да погледнете и да освободите вътрешната си сила, да отприщите потенциала си от енергия - която задвижена в правилната посока (водена от доброто начало) може да ви донесе много повече, отколкото сте очаквали и искали. Бъдете добри, развивайте духовността си – във всичко, което правите. Влагайте любовта и чувствата си – тогава ще постигнете всичко желано и ще сте удовлетворени и спокойни. От вас зависи, а не от другите.