Изкуството да спираме куршуми

Понякога се случва някой да ви нападне – да отправи към вас груби думи, да ви обсипе с куршуми на злоба, обвинения, критики, обиди, подигравки, безразличие. Здрав човек не би направил това. Здравият човек вижда право в сърцето ви и знае, че заслужавате и имате нужда само от обич, уважение, приемане и вяра във вас. И ще ви ги даде. Ако иска да ви обърне внимание на нещо, ще го направи кротко – без да ви обижда, без да уронва достойнството ви.

Ще ви нападне само болният. Ще ви нападне само човек, чийто душевен смут и неприемане на самия себе си са достигнали критичния максимум, след който трябва да избият навън. Мислите си, че нападките му са лично към вас? Не, просто мракът в него е станал толкова много и толкова нетърпим, че непременно трябва да го изхвърли навън – независимо кого ще замери с него. Това НЯМА да излекува този човек, но МОЖЕ да зарази вас. Затова не позволявайте на куршумите от тъмна енергия да ви достигнат. Когато усетите, че политат към вас, погледнете ги спокойно. Вижте ясно какво всъщност представляват те – не отправени лично към вас нападки, а хаотично разпръскваща се чужда болка и мрак. Когато си дадете сметка за това, те ще застинат за миг на сантиметри пред очите ви, след което безсилно ще опадат по пода.