Какво взаимства биониката от растенията

Биониката е сравнително нова наука. Тя определя границата между биологията и техниката. Всъщност, задачата на всеки, занимаващ се с бионика, е да заимства идеи и принципи от природата, които да бъдат свободно приложими в техническата еволюция на човечеството.

На всеки човек е ясно, че има какво да се поучим от природата. Човешката мисъл и до днес не побира как се създават такива миниатюрни, компактни, високочувствителни и изправни уреди с голяма здравина, сигурност и взаимозаменяемост на елементите, каквито е конструирала природата.

Техниката на бъдещето следва дизайна на природата, като не следва сляпо природата, а се „консултира” с нея. Биомиметиката (от bios - живот, и mimesis - имитирам) е наука, която се занимава с адаптирането на съществуващи в природата форми в съвременни технологии за нуждите на човешкото общество.

Изучаването на устройството на животните и растенията, на техните органи и тяхното устройство, намира приложение в практиката.

Устройството на стъблата на живите растения и това на костите на животните например, дава идеята как да се направят леки и същевременно здрави здрави конструкции в строителството.

Биологичният синтез и биологичната енергетика пък спомогнаха за проектирането на безотпадъчни, икономични, бързодействащи технологични линии.

 

Един от дяловете в биониката е "Икономическа бионика". При нея учени и изследвоатели все повече заимстват управленски методи от природата, които могат да бъдат полезни именно в условията на икономическа криза.

Растения и животни се приспособяват към промените в средата около тях постоянно. Те не чакат тя да се промени дотолкова, че да се превърне в заплаха за тях самите.

Биониката е тясно свързана с много науки - биология, физика, химия, кибернетика, както и множество инженерни науки - електроника, навигация, комуникации, морски бизнес и т.н. Тя няма граници.

Нейно дело са както многото природни форми, вкарани в ежедневието ни, така и множество медицински чудеса, като създаването на протези за липсващи крайници. Биониката дава много и на роботиката.

Развитието на Биониката като самостоятелна наука би спомогнало на човечеството може би повече, отколкото някоя друга наука е правила до момента.