Как да се справяме със страха

Първо, изяснете си какво е страхът на най-базовото му ниво. Страхът не е нищо повече от енергия. Той е същата онази енергия, която захранва почти всяка част на тялото и живота ви. Това е нито хубаво, нито лошо.

Второ, разберете, че страхът не означава, че сте ‘съсипани’. Вие не сте победени. Не сте парче фабричен  боклук, някак убягнал на качествения контрол без да бъде инспектиран. Вие сте човекът, който е трябвало да бъдете.

Страхът е част от този човек. Той е част от човека, който сте. Така че инвестирането на време и усилия, ‘в опит да се отървете от него’, е съвсем неразумно. От опит знам, че това също така не върши работа. Всъщност, колкото повече се опитвате да се отървете от страха, толкова по-лошо става положението. Това е така, защото като насочвате повече енергия към проблема, вие всъщност само го подхранвате.

Трето, ако сте изпълнени със страх, разберете какво означава това по отношение на запасите от енергия, които имате на разположение, за да можете да продължите напред към целите си.

Истината е, че имате огромни запаси енергия на разположение за пътешествието си. Страхът е доказателство за верността на това. Страхът е огромен източник на енергия. Номерът е да използвате тази енергия осъзнато, а не подсъзнателно.

И така, какво да правим със страха?

Когато приемете страха като спътник, вие преставате да се борите с него. Когато спрете да се борите с него, вие преставате да го храните. И когато вече не храните тази вихрушка от енергия, тя може да се впрегне за неща, които са далеч по-важни за вас.

Не е необходимо да убиете страха си или ‘да се отървете от него’. В крайна сметка, той е част от вас. Вместо това, вие трябва да погледнете право в него и да кажете, „това е част от човека, който съм в този момент”. ПРИЗНАЙТЕ СИ ГО. Приемете го. И след това продължете напред по посока на целите си.

Спрете да търсите облекчение от страха и просто започнете да живеете живота си