Квантова Синхронизация

КС е извънредно проста техника за връзка с Източника на Всичко Което Е – Чистото Осъзнаване.
Сигурно неведнъж сте си задавали въпроса „Кое е най-важното нещо за мен?” И вероятно сте си отговаряли, че това е семейството, здравето, работата, парите и т.н.
Най-важното нещо според мен е Осъзнаването. Защото без него не можем да изпитаме радостта от живота. Свикнали сме да се идентифицираме с ума. Но колкото и парадоксално да звучи, осъзнаването е отвъд него. Умът е просто инструмент, който веднъж усетили състоянието Чисто Осъзнаване, можем да включваме и изключваме по желание.
Декарт е смятал, че е достигнал до фундаменталната истина „Мисля, следователно съществувам”. Това обаче, се оказва фундаментална грешка, отъждествявайки самоличността и Битието с мисленето. Години по-късно Сократ достига до заключението, че “Съзнанието, което мисли, не е това което казва “Аз съм”. Той достигнал до извода, че ако ти осъзнаваш процеса мислене, значи си нещо различно от мислещия, защото ако не беше така, щяхме да бъдем като сънуващия който не осъзнава, че сънува.
Тук стигаме до въпроса, дали можем да спрем да се идентифицираме с мислещия. Отговорът е – категорично ДА. Това става, когато си зададем например въпроса “Откъде ще дойде следващата ми мисъл” или “Какъв цвят ще има следващата ми мисъл”. Тогава ще започнем да чакаме следващата си мисъл и това може да продължи доста и както казва Екхарт Толе, процесът изглежда сякаш котка чака пред дупката на мишка. Оказва се, че можем и да не мислим и пак да сме будни, а не в кома, което на практика означава че сме нещо по-голямо от мислещия. Това състояние отвъд мисълта се нарича Чисто Осъзнаване и то е Изворът на всичко. Това будно съзнание е нашият вътрешен Аз, нашата безгранична и вечна същност. Умът, всъщност е Егото или ролята ни в този живот. То винаги е свързано с миналото, защото му дава идентификация, или с бъдещето, където търси себеосъществяване и възможност да осигури оцеляването си. Егото почти никога не е свързано с Настоящето. Мисълта прави мост от Миналото към Бъдещето над Настоящето. Всичко, което е свързано с нашия сегашен живот – къщи, коли, работа, пари, дори и телата ни, всъщност не сме ние в нашата дълбока същност. Всичко свързано с егото е като вълните на повърхността на океана, нашата дълбока същност е вечна и неразрушима и тя е като дълбините на океана.
Техниката КС ни дава възможността да се разграничим от мислещия като се потопим напълно в Настоящето, там където всички сме Едно. Сигурният начин да разберем дали сме успяли е дълбокото чувство на покой и вътрешен мир, който ще изпитаме. Всъщност лечението е само вторичен продукт от Осъзнаването. Задейства се по-високо ниво на съзнание. Започваме да осъзнаваме, че отвъд мисълта се крие цяло царство от интелект и мисълта е само мъничка част от него. Осъзнаваме също, че истински важните неща – красотата, любовта, творчеството, радостта, вътрешния мир – се раждат отвъд ума. Започваме да се пробуждаме. Ако умът е електрическата крушка, електричеството е Чистото Осъзнаване. Неговата светлина винаги е бяла. Крушката може да е синя, когато сме тъжни, или червена – когато сме ядосани, но единствено от нас зависи каква светлина ще излъчим навън. Дали ще продължаваме да реагираме несъзнателно когато другите натискат бутона на старите програмирани записи в подсъзнанието, или ще осъзнаваме света от позицията на своя център и ще сияем с мека бяла светлина.
В това състояние на вътрешна свързаност ние сме много по-будни, отколкото в състоянието на отъждествяване с ума. Присъстваме изцяло. Чистото Осъзнаване е мощно средство за хармонизиране на неща, които са излезли от строя. Освен това то повишава вибрационната честота на енергийното поле, което дава живот на физическото тяло. Нашите органи и тъкани, мисли и емоции са отделни групи от вибрации, които действат в хармония, за да създадат една здрава система тяло-ум. Когато тези вибрации излязат от синхрон, наричаме това разстройство или болест.
Чистото Осъзнаване не е вибрация – то е самият източник на вибрациите. То е потенциалният ред и енергия, които се крият зад всяка форма. Квантовата синхронизация е вливане на Чисто Осъзнаване в една разстроена система и създаването по този начин на идеален ред, без странични ефекти. Щом инициаторът на процеса си даде сметка за Чистото Осъзнаване, изцелението се осъществява незабавно. Лошата новина е, че често за пълното проявление на резултатите може да е необходимо повече време, тъй като това до голяма степен зависи от ограниченията, убежденията и очакванията на инициатора и на неговия партньор. Добрата новина е, че самото практикуване на КС премахва тези ограничения.
Това е техника на „нищонеправене”. Тя е състояние на присъствие в състояние на покой и радост, наречено „благочувство”. Това е чувство, независещо от външни обстоятелства и е начинът по който Чистото Осъзнаване рефлектира в ума. То е и първият проблясък на енергия по време на този процес.
При КС красотата на преживяването е в това, че то изцелява и инициатора и неговия партньор на принципа на резонанса. Ако до един вибриращ камертон се приближи друг, то той също ще започне да вибрира. По същия начин Чистото Осъзнаване резонира върху партньора и извършва лечението.
КС не си служи с енергия и в това отношение е уникална. Не е нужно обучение и практика, тъй като инициаторът на практика не върши нищо. Той оставя Чистото Осъзнаване да свърши цялата работа. Чистото Осъзнаване е идеален ред и ако редът в дадено нещо е нарушен, то ще го възстанови. Инициаторът само подготвя почвата и след това се отдръпва встрани. Чистото Осъзнаване премахва дисхармонията, докато инициаторът наблюдава бездейно, изпаднал във временно блаженство.
Какво може да излекува и хармонизира КС? Абсолютно всичко, сътворено от Чистото Осъзнаване .
Квантовата физика е изложила няколко теории за паралелните светове. С КС просто се прехвърляме в паралелна реалност, където проблемът не съществува. Може да се сравни с компактдиск, където всяка пътечка представлява отделен живот. Лазерният лъч е нашето съзнание, което при КС осветява друга пътечка, вместо да върви по предсказуемия начин. По този начин мигновеното изцеление изглежда като магия, докато не осъзнаем, че сме се гмурнали в ЧО в един живот и сме изплували в друг, свободни от ограничаващия ни проблем. Чудесата, които можем да извършим, са ограничени единствено от нашето съзнание.