Кръстният знак променя водата

Кръстният знак убива микроби и променя оптичните свойства на водата, доказаха чрез опит учени. Изследването е направено в лаборатория за медико-биологични технологии в промишлената и морската медицина в руския град Петербург.
"Потвърдихме, че древният обичай да се прекръства храната и питието на трапезата има дълбок мистичен смисъл с практическа полза - храната се очиства буквално за миг и това чудо се случва всеки ден", разказва физикът Ангелина Малаховская. Проучването на силата на кръстния знак Малаховская и екипът й провеждат почти 10 години.
Експериментите са потвърждавали едно и също - научен феномен. При изследването са открити уникални бактерицидни свойства, които се проявяват във водата при освещаването й с молитви и кръстен знак. При опитите е намерено и ново, неизвестно свойство на Божието Слово - да преобразява структурата на водата.
Самата възможност за провеждането на тези изследователски дейности е цяло чудо за Ангелина Малаховская и нейните колеги от Петербург - проектът не е финансиран и не влиза в програмата за научни изследвания. Учените обаче се справят с тежката задача безвъзмездно - само за дадат на хората възможност да усетят целителната сила на Бога.
Изследователите проверяват въздействието на молитвата "Отче наш" и кръстния знак върху патогенните бактерии. За целта са взети проби на води от различни водни източници. Без изключение пробите съдържат златист стафилокок. След прочита на молитвата "Отче наш" и прекръстването на пробата, се вижда, че количеството вредни бактерии намалява 7, 10, 100 и даже над 1000 пъти!
Влиянието на молитвата и прекръстването се отразяват благотворно върху всички участници в експеримента - стабилизира се кръвното налягане, подобряват се и кръвните показатели. Интересен факт е, че при хипотониците кръвното се повишава, а при хипертониците се понижава. Проучването показва и още една подробност - когато участникът не е толкова съсредоточен или дори е небрежен при осеняването с прекръстване (средата на челото, центърът на слънчевия сплит, ямките на дясното и лявото рамо), положителното въздействие намалява или дори съвсем отсъства.
Малаховская твърди, че при промяната в оптичната плътност на водата тя се насища със светлина. Тези изменения на структурата на водата са неуловими за човешкото око, но спектрографът дава обективна оценка на явлението. Интересен е резултатът при осеняване на водата с прекръстване от човек, който е приел свето Кръщение, но невярващ и не носещ кръстче.
Водата даже "различава" степените на вярата - оптическата й плътност се променя едва с 10 на сто! "При никакви други позиции на пръстите на ръцете няма изменения в оптическата плътност на водата" - твърдят участниците в експеримента.