Кръстосването на енергии

Когато човек страда, обича или се радва, това се отразява на симпатичната нервна система;

когато мисли, това се отразява на мозька, а от там на лицето.

Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка.

Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно.


Когато се усили деятелността на симпатичната нервна система, мозъчната енергия временно престава.

Когато мозъчната система действа усилено, деятелността на симпатиината система отслабва.

Затова, именно, трябва да съществува координиране между силите на симпатичната и мозъчната системи.
Между мозъчната и симпатичната нервна система трябва да има правилно отношение.

Ако между мозъчната и симпатичната нервна система няма хармония, нищо не може да постигнете.

Работете върху себе си да организирате своя мозък. Колкото по-организиран е мозъкът, толкова по-добре действа симпатичната нервна система.


Б.Дуно