Лао Дзъ

Да стоиш на пръсти, значи си неустойчив.
Щом вървиш с широки крачки - бързо ще се умориш.
Да показваш себе си, показва невежество.
Изявата на самоувереност разкрива суета.Щом хвалиш себе си, не ще постигнеш уважение.
Преувеличавайки способностите си, не ще отидеш надалеч.
За хората поели Пътя, всичко туй
излишна е храна, багаж ненужен.
То щастие не носи.
И който знае Пътя, го избягва.