Моята цел

Всеки от нас има заветна мечта, но често тя ни се струва неосъществима, защото не знаем как да я въплътим в живота.

Ако в сърцето ви живее светла мечта, повярвайте, че тази мечта поставил във вас Създателя и за да станете щастлив, вие трябва да я осъществите.

Често преграда на този път се явява страх и неувереност в собствените сили. Знайте, че ако ви е дадена мечта, то във Вселената всичко е готово за реализацията и. На вас няма да ви се налага да се борите сам за осъществяване на плановете си. Цялата Вселена ви подкрепя по този път и живота ще ви снабди с всичко необходимо за реализация на целта ви.

Не си струва, уповавайки се на Бога, да провесиш ръце и да очакваш разумният живот да свърши всичко вместо теб. Помнете, че за да постигнете успех, вие трябва на сто процента да поемете отговорност .

За начало вземете лист и химикалка и конкретно формулирайте целта си. Често формулировката внася повече яснота в желанието ви. След това си задайте въпроса: „Какво мога /искам/, правя за реализация на плановете си? Как мога да реализирам тази мечта на практика?”.

Записвайте всичко, което ви хрумне. Внимателно премисляйте всички възможни пътища за развитие и варианти в дадена ситуация. Ако не знаете как да решите даден проблем, обърнете се към компетентни в дадената област хора, към тези които са се сблъсквали с тази задача и вече успешно са я решили. Намерете нужната литература, събирайте информация.

Докато осъществявате това търсене, във Вселената започва движение. Ще ви бъде дадена позитивна енергия за подкрепа, ще дойдат хора и обстоятелства, които ще ви подкрепят.

Ако се сблъскате с неразрешима, както ви се струва, задача, което не можете да решите със собствени сили, запитайте Вселената. До три дена задължително ще дойде отговор как да решите задачата, ще ви се разкрият нови перспективи и пътища за изход от дадената ситуация.

Колкото и фантастична да ви се струва мечтата ви, от нищо не се бойте. Вярвайте си и всичко ще се получи. Ако Творецът ви е дал идея, това значи, че Той вярва във вас и в това, че имате сили да се справите със задачата. Трудна е само първата крачка, но ако вие я направите, ще намерите пътя си към щастието.

Главното, помнете, че под легнал камък вода не тече, а пътя ще преодолее вървящия и на този, който върви по пътя помага сам Бог.