Направете линк към нас

Използвайте тези банери за да направите линк от вашия сайт към Angelliha.info. За целта просто копирайте html кода на съответния банер и го поставете на мястото, където желаете да бъде изобразен този банер във вашия сайт. Благодаря Ви.

<a href="http://angelliha.info"> <img src="http://angelliha.info//Media/Default/HtmlWidget/Contents/Item/Display/3/Angelliha_banner2.gif" alt="Полезни и любопитни статии свързани с психологията,енергията и душаата на човека. Връзката с квантовата физика. Интерсни книги." border="0"/></a>

<a href="http://angelliha.info"> <img src="http://angelliha.info//Media/Default/HtmlWidget/Contents/Item/Display/3/Angelliha_banner.gif" alt="Полезни и любопитни статии свързани с психологията,енергията и душаата на човека. Връзката с квантовата физика. Интерсни книги." border="0"/></a>

<a href="http://angelliha.info"> <img src="http://angelliha.info//Media/Default/HtmlWidget/Contents/Item/Display/3/Angelliha_banner3.png" alt="Полезни и любопитни статии свързани с психологията,енергията и душаата на човека. Връзката с квантовата физика. Интерсни книги." border="0"/></a>