Орисън С. Марден

Нашите мисли + емоциите, които се пораждат от тях дават резонанса на личното ни енергийно поле. А енергията, която излъчваме привлича хора и обстоятелства, които съответстват на нея и така ТВОРИМ живота си. Но ние можем да променим тази енергия

Във ваша власт е променяте тези енергийни вибрации във всеки един момент. Когато трансформирате дори само една  преобладаваща негативна мисъл, вие правите сериозни промени във вашата енергия. А докато променяте отвътре, всичко наоколо ще започне да се променя,  влючително и желанията ви ще се сбъдват

Бъдещият човек ще бъде такъв господар на мислите си,  така че ще може да превърне себе си в силен магнит за привличане само на онези неща,  които ще увеличат благосъстоянието му и ще ускорят щастието му.”

Всеки човек цар или могъщество чрез овладяване на МИСЪЛТА”

Нашите мисли + емоциите, които се пораждат от тях дават резонанса на личното ни енергийно поле. А енергията, която излъчваме привлича хора и обстоятелства, които съответстват на нея и така ТВОРИМ живота си. Но ние можем да променим тази енергия

Във ваша власт е променяте тези енергийни вибрации във всеки един момент. Когато трансформирате дори само една  преобладаваща негативна мисъл, вие правите сериозни промени във вашата енергия. А докато променяте отвътре, всичко наоколо ще започне да се променя,  влючително и желанията ви ще се сбъдват

Бъдещият човек ще бъде такъв господар на мислите си,  така че ще може да превърне себе си в силен магнит за привличане само на онези неща,  които ще увеличат благосъстоянието му и ще ускорят щастието му.”

Всеки човек цар или могъщество чрез овладяване на МИСЪЛТА” Орисън С. Марден – писана преди повече от 120 години!

 

– писана преди повече от 120 години!