ОШО

Никога не минавай покрай дървото, без да го поздравиш в сърцето си; никога не минавай покрай дървото, без да го погледнеш с дълбока грижа и внимание. Нищо не ти струва. И помни: ако можеш да направиш дървото щастливо, и дървото ще те направи щастлив. Можеш да направиш един опит, той е съвсем прост - не са необходими някакви сложни научни апарати. Това е един съвсем обикновен експеримент. Избери някое растение, дърво в градината на твоята къща, или някъде в парка. Отивай всеки ден при дървото, говори му, сприятели се с него...

Отиди при дървото, говори му, докосни го, прегърни го, почувствай го. Просто седни до него, нека дървото те почувства, че си добър човек и не си в настроение да нараняваш. Постепенно ще възникне приятелство и ти ще почувстваш, когато пристигнеш, че качеството на дървото незабавно се променя. Ще го почувстваш. По кората на дървото ще усетиш голямо количество енергия как започва да тече с твоето пристигане; когато докоснеш дървото, то е щастливо като дете, като влюбена; когато седнеш до дървото, ще усетиш много неща. Скоро ще си способен, ако си тъжен и дойдеш при дървото, и само от присъствието на дървото твоята тъга ще изчезне. Само тогава ще можеш да разбереш, че си взаимозависим - можеш да направиш дървото щастливо и дървото може да те направи щастлив. Целият живот е взаимна зависимост. Тази взаимозависимост аз наричам Бог, Лао Дзъ я нарича Дао - тази цялостна взаимозависимост.