Психоенергийната диагностика

Психоенергийната диагностика е била спомената за първи път като „диагностика с ръка” (hand diagnostic или на китайски „shou zhen”) от д-р Чао Юан Фанг (Dr. Chao Yuan Fang ), автор на книгата „ Общ поглед върху произхода и симптомите на различните заболявания” (General Treatise on the Origin and Symptoms of Various Diseases”, през Сю династията (618-581 пр. Хр.). Тази диагностика е била само спомената, но никога не е била публикувана през вековете. Тя е пазена в тайна от даоиските манастири и се е предавала от учител на ученик или от баща на син. Тази диагностика е била в основата за откриване и развитието на акупунктурните канали и точки, за откриване връзката между акупунктурните точки и вътрешните органи или патологични промени(„патологични енергийни връзки”), за създаването и развитието на цигун и йога(в Индия), за осмисляне причините и характеристиките на заболяванията (студ или топъл тип заболявания), за класифициране свойствата на различните лечебни растения (в китайската материя медика всички лечебни растения са класифицирани с характеристиките на кожната сетивност – топли, студени, леки, тежки). За това преоткритата и разработена от мен методика за психоенергийна диагностика, чрез анализиране сетивните образи на заболяванията, при над 5 хил. пациенти и обективизирането на тези образи с апаратура в електрофизиологични патерни е с голямо значение. Тя е мост между източната и западна медицина и дава възможност на всеки лекар, който се  интересува от източната медицина да разбере произхода и смисъла на всеки източен медицински термин и терапевтичен подход.