Свят

Светът, който виждаме съответства на нашите най-дълбоки вътрешни убеждения, чувства, мисли и нагласи. В нашия свят влизат хора, отговарящи на вярванията и очакванията ни. Привличаме определен тип отношение към нас, попадаме в сходни ситуации, които отразяват наши убеждения, страхове или неосвободени негативни чувства.
По този начин ние виждаме света, пречупен през призмата на нашия вътрешен свят. Външният свят е просто отражение на нашата същност, а хората в живота ни са огледало.