Телекинеза

Какво представлява телекинезата, като определение?

Способността да се движат обекти, чрез мисълта или волята, без прилагане на физическа сила.

Въпреки че няма на 100% научно проверими доказателства, че тя съществува, не позволявайте това да ви настрои скептично, тъй като само преди малко повече от 100 години, науката казваше, че е невъзможно човек да изгради машина, която да лети. Учените сгрешиха за самолетите и сега всеки, който твърди, че телекинезата не съществува също греши.

Сега, когато имаме работна дефиниция за това какво е телекинеза, нека да видим дали можем да разберем какво точно е телекинезата? В края на краищата това е процес при който трябва да се премести обект с ума, но по-трудното е да разберем как и защо някой е в състояние да движи обекти с ума си.

Телекинезата е взаимодействие между вашата лична енергия и енергията на обекта на който се опитвате да въздействате. Най-големият проблем е, че мнозинството от хора, които искат да разберат какво е телекинезата не знаят как да доведат личната си енергия, така че тя да си взаимодейства с енергията на обекта, който се опитвате да манипулирате. Начина на постигне на телекинеза е посредством метода опит – грешка.

Основната причина толкова малко хора да могат да покажат своите телекенични способности, показва, че областта от мозъка ни, която е в състояние на конвертира енергиите не е добре развита. Всяка година науката се доближава все повече до разработването на начин за измерване на енергията, която нашият ум и тяло усещат. Объркването идва от факта, че хората са склонни да мислят, че ако науката не може да измери нещо, то не съществува и от друга страна, ако науката може да измери нещо, значи имаме пълни познания и способност да го използваме. И двете понятия са грешни.

Има енергии за които науката знае, но все още не може да измери. Трябва да знаете, че ако вземем в предвид огромния мащаб на универсалното знание, ние хората сме все още бебета. Ние сме направили огромни скокове в границите на познанията си през последните 50 години, но все още има още страшно много какво да развиваме. В даден момент от бъдещето някои хора предполагат, че всеки ще бъде в състояние да се само-телепортира и никой няма да е в състояние да лъже, защото ще е лесно разгадаем за останалите.

Ние все още не можем да достигнем това ниво. Хората, които се опитват да постигнат напредък в тези способности ще бъдат основателите на тези способности в бъдеще. Ние сме тези, които чрез нашата практика и медитация, причиняваме промени в мозъка си, които ще развият телепатичните ни способности в бъдещето.