Теорията за космическата енергия Ци

Теорията за Ци е един от най-важните принципи на Фън Шуй. В превод от китайски „Ци” означава дух, дихание, жизнеспособност, жизнена енергия, жизнена сила. Подобни термини има и в други култури. Ци е невидимата енергия, пронизваща всичките неща в света. На японски се нарича "Ки", съответства донякъде на индийската "Прана". В западната терминология терминът е отчасти тъждествен с Vox Vitalis, което условно може да се преведе като "Жизнена сила". Отъждествяването на Ци с латинското spiritus или старогръцкото πνευμα, е твърде произволно. Затова по-нататък ще използваме термина „Ци”.
  Енергията Ци пулсира във всички живи неща и ги изпълва с енергия и движение. Ако човек е здрав, силен и уравновесен, значи той има „добра” Ци; ако е слаб и болен – лоша.
Жизнената енергия изпълва нашето тяло със сила и бодрост и го оживява. Когато човек умира, остава само празна обвивка, защото енергията Ци напуска тялото.
  Според китайската медицина енергията Ци протича по меридианите на човешкия организъм, които я пренасят до всички вътрешни органи и части на тялото. В източната медицина се съди за здравето по състоянието на телесната енергетика. Всичките системи в организма – кръвоносната, лимфната, нервната, а също така и мускулите и костите, се смятат за вторични по отношение на Ци и могат да функционират само благодарение на жизнената енергия.
  Енергията Ци се разпространява по Земята също така, както протича по нашето тяло. Меридианите на енергията на Земята се наричат във Фън Шуй „Драконови линии”. Там, където енергията Ци се намира близко до повърхността на земята, тя е плодородна, изобилна и богата с растителност, а където Ци циркулира далече от повърхността й, тя е суха и безплодна.
  В Китай наричат Ци „Космическото дихание на небесния дракон”. Ако енергиите на пространството са хармонични, Ци се смята за благоприятна. Ако хармонията липсва, Ци става убийствена, превръща се в своята противоположност – енергията Ша.
  Космическото дихание носи материално изобилие на всекиго, който живее в непосредствена близост до него. Ци е източник на процъфтяване, изобилие, слава и успех.
  Ако Ци се разсейва или издухва, не може да става и дума за успех. Ветровитите места - онези, където духат силни ветрове, се смятат за неблагоприятни, защото там Ци се разсейва. Ограничена от водата, Ци се забавя и натрупва, затова такива места се смятат за благоприятни. Качеството на водата влияе силно върху качеството на Ци. Бързо течащите води, планинските реки, водопадите отнасят Ци; замърсените реки влияят отрицателно върху качеството на Ци.
  Не бива да допускате застояване или умора на Ци, затова мъртвото от към движение и обрасло водорасли езерце пред къщата няма да ви донесе успех.