Ти

Ти си роден с потенциал.
Ти си роден с доброта и доверие.
Ти си роден с идеали и мечти.
Tи си роден си с величие.
Ти си роден с криле.
Не си създаден да пълзиш, затова недей.
Имаш крила, научи се да ги използваш и летиш....