Ум и концентрация

Винаги помни, че концентрацията е залегнала в основата на овладяването на ума. Умът може да постигне изключителни неща. Самия факт, че имаш желание или мечта, означава, че имаш съответната способност да ги осъществиш. Това е една от великите истини на Вселената. Само че за да освободиш силата на ума, първо трябва да можеш да я обуздаеш и да я насочиш само върху непосредствената задача. В момента, в който концентрираш ума си върху една единствена цел, в живота ти ще се появят изключителни дарове. Когато съсредоточиш огромните
сили на ума си върху определени смислени цели, бързо ще запалиш пламъка на личния си потенциал и ще получиш изумителни резултати.Робин Шарма