Учението на Бруно Грьонинг

Учението на Бруно Грьонинг изхожда от влиянието на духовните сили върху човека. Влиянието на тези сили е по-голямо, отколкото това се приема от повечето хора. Бруно Грьонинг сравнява човека с един акумулатор. В ежедневния живот всеки отдава от своята сила. Обаче необходимата нова жизнена енергия често не се приема в достатъчно количество. Така както един изтощен акумулатор не е в състояние да функционира, така и едно обезсилено тяло не може да изпълнява своите задачи. Последствията са отпадналост, нервност, депресии и накрая болести.Бруно Грьонинг даваше обяснения, как отделният човек може да се сдобие отново с енергии. Вярата в доброто е също така предпоставка за това, както и волята да бъдеш здрав. Навсякъде човекът е заобиколен от целебни вълни, които трябва само да приеме. Съгласно Бруно Грьонинг няма нелечима болест, което се потвърждава от проверените от лекари съобщения за успех. Изцеленията стават само по духовен път и при това не са свързани с материалното ...