Чакри

tablica

Chakras

Чакрите са енергийни колела, посредством които енергията протича навътре или навън от тялото. Когато са развити, те се въртят като колело. Основните чакри са седем. В действителност ние имаме стотици чакри, които са разположени по цялото тяло. Всяка точка за акупункура е енергиен вихър и следователно – чакра. Енергията, която захранва тези колела, произлиза от различни източници – един от тях е нашата собствена Кундалини или еволюционната енергия, друг – духовната сила в нас. Тези енергии извират от вътрешността на тялото и протичат през чакрите.