Чудото на мигновеното изцеление-Франк Кинслоу

Знаете ли, че всеки може да си помогне, при това най-ефективно, когато е сам в разрешаването на определен проблем? А знаете ли, че тази теза е в основата на метода на квантовата синхронизация? Неин създател е д-р Франк Кинслоу. Той е и автор на „Чудото на мигновеното изцеление”. Книгата му е посветена на усвояването на едно безценно умение, с чиято помощ можем да се избавим от различни проблеми, които ни мъчат и пречат да живеем спокойно и щастливо.

Оригиналното заглавие на английски език на „Чудото на мигновеното изцеление”е “The Secret of Heating” – издание на Lucid Sea LLC, през 2008г. На български език „Чудото на мигновеното изцеление” е издадена от издателство Изток-Запад през 2011г.

„Чудото на мигновеното изцеление” е книга за метода на квантовата синхронизация. В основата на този метод стои нашето собствено осъзнаване. Д-р Франк Кинслоу твърди, че осъзнаването има тази чудотворна роля, че ни помага да сложим в ред нещата, които по някаква причина са били объркани. Независимо за какво става дума – здравословен проблем, житейска история или нещо свързано с работата и кариерата, или с дома и семейството ни, осъзнаването е началото и на него дължим собствената си изцелителната и организираща вътрешна сила.

Ето един цитат, който разкрива какво е осъзнаването и в какво се изразява неговият огромен потенциал:

„Осъзнаването не е равнозначно на твоя ум. Ако умът ти беше електрическа крушка, то тогава осъзнаването би било като електричеството, благодарение на което тя свети. Ако то мъждука слабо в ума, това води до объркване, погрешни разбирания и в крайна сметка до страдание. Обратно, озареният от осъзнаване ум е спокоен и бдителен. Той излъчва една кротка мекота, която успокоява околните. Ако гледаш на осъзнаването като на „вътрешна светлина”, това ще те приближи до разбирането на неговото жизненоважно значение. Качеството на твоето осъзнаване, определя качеството на живота ти.”

Ако този цитат ви харесва, уверяваме, че и всичко останало в „Чудото на мигновеното изцеление” ще ви хареса. Най-вече защото е написана увлекателно, а текстът запалва и мотивира. Същевременно „Чудото на мигновеното изцеление” има и други ярки предимства: тя е лесна за четене, не е голяма по обем, предлага много простички неща, които стига да искаме, можем да ги приложим веднага. Така стигаме и до метода на квантовата синхронизация. Той се основава на теорията на Дейвид Бом – американски физик, който е известен с изследванията си по квантовата физика, философия и невропсихология.

От задната корица

Ето как издателите от Изток-Запад представят „Чудото на мигновеното изцеление” на задната корица на книгата:

През последните години оригиналните методи за самопомощ накараха мнозина да възприемат нов светоглед. Квантовата синхронизация (КС) е последната разработка в тази област: посредством леко докосване тя деликатно активира автономната нервна система, за да създаде атмосфера, в която да се осъществи дълбоко изцеление. Този удивителен метод за самопомощ е лесно приложим и не изисква предварителни познания – всеки може да си служи с него! А най-впечатляващото е, че принася полза не само на лекувания, но и на лекуващия. Опитайте – ще се изненадате колко мощна е Квантовата синхронизация!

„В чудото на мигновеното изцеление д-р Кинслоу ни учи, че осъзнаването, което всеки от нас притежава, има целебна сила. Квантовата синхронизация е бърз, но изпитан и дълбок процес за изцеляване на тялото и ума. Лесна за усвояване и с незабавно проявление, Квантовата синхронизация е забележително средство както за професионалисти, така и за лаици.” - Алан Дж. Солт, доктор на медицинските науки, Американска комисия за холистична медицина