Шърли Макклейн

"Всички сме част от Божественото творение и то е част от нас.

Нищо не може да се изпречи между нас и Твореца. Ние сме едно."

Висшият Аз е точно това, което загатват тези думи - вашите собствени

възможно най-положителни елементи; онзи аспект на вътрешната ви сила,

в който имате най-голяма вяра; вашата лична изява на Божественото във вас.

То ви свързва с всичко съществуващо, то е вашият канал към колосалните възможности на човека.

Вашият Висш Аз е от първостепенна важност за общуването по време на медитация.

Много хора откриват, че е трудно да се справят с проблемите, да изследват собствените си неуспехи и грешки, ако не се извършва една обмяна.

Висшият Аз е онзи ваш аспект, с който може в действителност да беседвате относно всичко, което ви безпокои. Фокусираното ви съсредоточаване ви дава възможност да сторите това.

Концентрацията ви отмества леко, създава едно малко разстояние между вас и вашето его и ви дава простор да изследвате въпросите от по-обективна позиция.

Висшият Аз може да ви покаже друга гледна точка, чрез която да направите нова

преценка на ситуациите, на взаимоотношенията и на самите вас.

Когато сте свързани със своя Висш Аз, вие сте настроени към духовния си сърдечен център,

включвате се към главния източник на сила. Когато от този център сте подтикнати да вземате решения, да действате, да променяте - вие работите в светлината.

Висшият Аз е ваш личен приятел, вътрешният ви водач, сърдечният център, връзката към собствените ви най-добри и най-истински чувства.

Когато го слушате и му се доверявате напълно и действате на основата на тази вяра, конфликтите могат да бъдат разрешени или пък просто да заглъхнат.

Да бъдем откъснати от сърдечния център или да го пренебрегваме означава да засилим противоречията и в края на краищата това ще доведе до такова изкривяване в самите

нас или до такова разногласие със собствената ни същност, че може да причини болести.

Толкова много от нас не подозират съществуването на тази вътрешна сила или я пренебрегват, или просто я смятат за невероятна. В замяна ние я търсим във връзките си с другите хора или в положението си в обществото.

Непрекъснато търсим себе си в очите на другите. Истинският въпрос е: „Какво смятам аз за себе си?" През цялото време единственият истински арбитър, единственият съдия, единственият създател на ценности трябва да е собствената ни същина. Висшият Аз, най-доброто в нас, е истинският съдник на това кои сме.

И така, връзката с Висшия Аз е това, което ни позволява да погледнем в себе си,

а вслушването в неговото ръководство може да ни даде насока във всички области на живота.