"Всеки проблем е възможност за разширяване на съзнанието." 

Юнг